†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††† Jesus is died for our salvation! †††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††† "Cho"... niềm vui sẽ nhân đôi! †††
††† "Nhận"... nỗi buồn vơi một nửa! †††

Loading...

♥ Search on ledinhduy67's site (Tìm kiếm trên Trang web ledinhduy67):

Chủ Nhật, tháng 11 20, 2011

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 - 2011 (CÓ ĐÁP ÁN)


Tetris 5000 02

Dưới đây là 155 Đề thi thử, tôi đăng tải lên đây để các em học sinh tham khảo, em nào thấy Trường nào tốt thì Download về... để "Luyện tập"...

Đề số 001 THPT Trần Phú.
Đề số 002 Anh Sơn 3 - Nghệ An.
Đề Số 003 Đại Học SP Hà Nội.
Đề số 004 Trần Nguyên Hãn - Vĩnh Phúc.
Đề số 005 Sông Lô - Vĩnh Phúc.
Đề số 006 (Lần 2) Trần Nguyên Hãn - Vĩnh Phúc.
Đề số 007 Minh Châu - Hưng Yên.
Đề số 008 Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình.
Đề số 009 Quế Võ 1 - Bắc Ninh.
Đề số 010 Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tỉnh.
Đề số 011 THPT Lý Thường Kiệt
Đề số 012 Đề 4 Năm 2011 THTT.
Đề số 013 THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An.
Đề số 014 THPT Hậu Lôc 2 - Thanh Hóa.
Đề số 015 THPT Chuyên - Vĩnh Phúc.
Đề số 016 THPT Thạch Thành 1.
Đề số 017 THTT Số 5.2011.
Đề số 018 THPT Nam Phu Cừ - Hưng Yên.
Đề số 019 THPT Trần Phú - Thanh Hóa.
Đề số 020 (Khối A) THPT Chuyên Hạ Long.
Đề số 021 (Khối B) THPT Chuyên Hạ Long.
Đề số 022 (Khối D) THPT Chuyên Hạ Long.
Đề số 023 (Khối D) Chuyên Lê Quí Đôn - Quãng Trị.
Đề số 024 (Khối D) THPT Lương Ngọc Quyến -Thái Nguyên.
Đề số 025 (Khối D) THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa.
Đề số 026 (Khối A)THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc.
Đề số 027 (Khối A, B) THPT Thanh Bình - HảiDương.
Đề số 028 (Khối B, D) THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 029 (Khối A) THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 030 (Khối A, B) THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An.
Đề số 031 THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh.
Đề số 032 THPT Trung Giã - Hà Nội.
Đề số 033 THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 034 THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Đà Nẵng.
Đề số 035 (Lần 3) THPT Chuyên Vĩnh Phúc.
Đề số 036 THPT Phước Bình - Bình Phước.
Đề số 037 THPT Nga Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 038 THPT Nguyễn Trãi.
Đề số 039 THPT Chuyên - Đại Học Vinh.
Đề số 040 THPT Cầu Xe - Hải Dương.
Đề Số 041 THPT Yên Thành 2.
Đề số 042 THPT Hương Sơn - Hà Tỉnh.
Đề số 043 ĐHSP Hà Nội.
Đề số 044 Đề 6. THTT Năm 2011.
Đề số 045 THPT Đào Duy Từ - Hà Nội.
Đề số 046 THPT Chuyên - Hà Nội.
Đề số 047 (Khối D) THPT Hồng Quang - Hải Dương.
Đề số 048 (Khối A, B) THPT.TP Cao Lãnh - Đồng Tháp.
Đề số 049 THPT Công Nghiệp Hòa Bình.
Đề số 050 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương.
Đề số 051 (Khối D) THPT Công Nghiệp - Hòa Bình.
Đề số 052 (Khối D - Lần 1) THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
Đề số 053 (Khối A, B - Lần 1) THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
Đề số 054 (Khối D - Lần 2) THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
Đề số 055 THPT Yên Định 3.
Đề số 056 THPT Chuyên Lê Quí Đôn - Tp. HCM.
Đề số 057 (Khối A - Lần 3) THPT Chuyên Vĩnh Phúc.
Đề số 058 THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Đề số 059 THPT Thái Phúc - Thái Bình.
Đề số 060 THPT Tây Thụy Anh.
Đề số 061 THPT Khâm Đức - Quảng Nam.
Đề số 062 THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa.
Đề số 063 THPT Lạng Giang.
Đề số 064 (Khối D) THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên.
Đề số 065 (Khối A, B) THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên.
Đề số 066 THPT Trần Phú - Hà Tỉnh.
Đề số 067 THPT Thanh Bình - Hải Dương.
Đề số 068 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
Đề số 069 THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ an.
Đề số 070 THPT Đông Quan - Hà Nội.
Đề số 071 (Lần 2) THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa.
Đề số 072 (Khối D) Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ.
Đề số 073 (Khối B) Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ.
Đề số 074 (Khối A) Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ.
Đề số 075 THPT Đào Duy Từ.
Đề số 076 (Khối D) THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên.
Đề số 077 (Lần 2) Chuyên Lê Quí Đôn - Đà Nẵng.
Đề số 078 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương.
Đề số 079 (Lần 2) THPT Kim Thành 2.
Đề số 080 Trần Phú - Nga Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 081 (Lần 2) THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An.
Đề số 082 THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc.
Đề số 083 (Khối A)THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc.
Đề số 084 (Khối D) THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.
Đề số 085 THPT Lê lợi - Quãng Trị.
Đề số 086 (Khối D) Bắc Yên Thành - Nghệ An.
Đề số 087 (Khối B) Bắc Yên Thành - Nghệ An.
Đề số 088 (Khối A) Bắc Yên Thành - Nghệ An.
Đề số 089 THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tỉnh.
Đề số 090 THPT Chu Văn An - Hà Nội.
Đề số 091 (Khối A) THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
Đề số 092 THPT PCB - Vĩnh Phúc.
Đề số 093 (Lần 1 - Khối A) Phan Chu Trinh - Đà Nẵng.
Đề số 094 (Lần 1 - Khối B) Phan Chu Trinh - Đà Nẵng.
Đề số 095 (Lần 1 - Khối D) Phan Chu Trinh - Đà Nẵng.
Đề số 096 (Lần 2 - Khối A, B) Phan Chu Trinh - Đà Nẵng.
Đề số 097 (Lần 2 - Khối D) Phan Chu Trinh - Đà Nẵng.
Đề số 098 (Số 7) Toán Học Tuổi trẻ.
Đề số 099 (Lần 3) THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
Đề số 100 THPT Liên Sơn - Vĩnh Phúc.
Đề số 101 (Lần 4 - Khối D)THPT Chuyên Vĩnh Phúc.
Đề số 102 THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa.
Đề số 103 (Khối A) THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An.
Đề số 104 (Khối B) THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An.
Đề số 105 (Khối A, B) THPT Yên Khê - Phú Thọ.
Đề số 106 (Khối D) THPT Yên Khê - Phú Thọ.
Đề số 107 THPT Thái Phúc - Thái Bình.
Đề số 108 THPT Mỹ Đức A - Hà Nội.
Đề số 109 THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.
Đề số 110 THPT Lê Thế Hiếu - Quãng Tri.
Đề số 111 THPT Nam Phù Cừ - Hưng Yên.
Đề số 112 (Khối D) THPT Minh Châu - Hưng Yên.
Đề số 113 THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 114 Đông Hưng Hà - Thái Bình.
Đề số 115 (Khối A, B)THPT Minh Châu - Hưng Yên.
Đề số 116 THPT Thạch Thành 2 - Nghệ An.
Đề số 117 (Lần 2) THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nghệ An.
Đề số 118 THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa.
Đề số 119 THPTTP Cao Lãnh - Đồng Tháp.
Đề số 120 THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Đề số 121 THPT Ngô Gia Tự.
Đề số 122 THPT Hiệp Đức - Quãng Nam.
Đề số 123 (Khối D) THPT Nguyễn Huệ - Phú Yên.
Đề số 124 (Khối B) THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên.
Đề số 125 (Khối A) THPT Nguyễn Huệ - Phú Yên.
Đề số 126 (Lần 2) Chuyên Lê Quí Đôn - Quãng Trị.
Đề số 127 Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa.
Đề số 128 THPT Trần Quang Khải - Hưng Yên.
Đề số 129 THPT Chuyên Vĩnh Phúc.
Đề số 130 (Lần 2) THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa.
Đề số 131 THPT Quỳnh Lưu 4 - Nghệ An.
Đề số 132 Bộ Đề TTTN (Tránh chủ quan).
Đề số 133 THPT Liên Hà - Hà Nội.
Đề số 134 THPT Hiệp Thành - Bạc Liêu.
Đề số 135 Quốc Học Qui Nhơn. Bình Định.
Đề số 136 (Lần 3) THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa.
Đề số 137 THPT Trần Nhân Tông - Quảng Ninh.
Đề số 138 THPT Vũ Quang - Hà Tĩnh.
Đề số 139 ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa.
Đề số 140 (Lần 3) THPT Chuyên ĐH Vinh.
Đề số 141 (Lần 3) Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội.
Đề số 142 THPT Tây Thụy Anh - Thái Bình.
Đề số 143 (Lần 2) THPT Chuyên - ĐH Vinh.
Đề số 144 THPT Thanh Ba - Phú Thọ.
Đề số 145 THPT Hạ Hòa - Phú Thọ.
Đề số 146 (Lần 2) THPT Chu Văn An - Hà Nội.
Đề số 147 Đề 8. THTT.
Đề số 148 THPT. Minh Châu - Hưng Yên.
Đề số 149 THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa.
Đề số 150 THPT Yên Định 3 - Thanh Hóa.
Đề số 151 (Khối A,B) THPT Chuyên Hà Tỉnh.
Đề số 152 (Khối D) THPT Chuyên Hà Tỉnh.
Đề số 153 (Lần 2) THPT Liên Hà - Hà Nội.
Đề số 154 Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM.
Giải một số Đề LTCT năm 2011 Tác Giả: Trần Duy Thái - Tiền Giang.

    Chúc các em học tập tốt!

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook
Yahoo
Reddit
Feed

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


♥ Cảnh báo:

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính mà lựa chọn Website phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.

♥ Donate:

Please make a Donation so I can keep helping People just like You.
Every little bit helps!  :)
You can even use your Credit Card!... Thank you very much!
(https://www.paypal.me/ledinhduy67)
- Yahoo or Skype nick: ledinhduy67 -

♥ Labels (♥ TÌM BÀI VIẾT THEO TỪ KHÓA ♥):

3gp files (1) Advertisements (1) AlertPay (2) Anh ngữ (7) Animals (1) Anti (9) Audio (8) Ban (1) Bạn có biết? (187) Bank Online (6) Bank System (4) Bảo mật (1) BBAN (2) Beautiful Pictures (13) Beer (1) Beliefs (1) BIC (2) BitCoin (8) Bitcoin Miner (6) BitCoin Mining (7) BTC (10) Card (2) Card màn hình (2) CashBar (6) Casino (1) Catholicism (40) Câu đối (1) Cây thuốc quanh ta (64) Charles Darwin (4) Chân lý (6) Chân lý Công giáo (56) Chấn thương (2) Chia sẻ (62) Chia sẽ (1) Children (25) Cho vay Trực tuyến (1) Cigarettes (1) Co giật (1) Code (10) Converter (6) CPM (1) Crack (27) Cuộc sống quanh ta (57) Currency Trading (14) Dạy con (16) Dân gian (14) Dictionary (1) Did you know? (186) DogeCoin (2) Download (1) Driver (1) Đái dầm (1) Đại học (12) Đáp án (42) Đau bao tử (3) Đau bụng (3) Đau dạ dày (3) Đau lưng (1) Đau răng (5) Đầu tư Trực tuyến (12) Đề thi (30) Địa lý (4) Đố vui (21) Đố vui có thưởng (20) Đông dược (7) Động kinh (1) Đông y (82) ĐTDĐ (4) Đu đủ (4) Earning Online (5) Earning Online News (57) Eastern Medicine (83) English (8) Exchange (3) Faucet (3) FaucetBox (3) Finance (3) Fonts (1) Forex Trading (12) Free (1) Fun (20) Fun Quiz (21) Gai cột sống (2) Game (2) Gan (2) Ghost (4) Giải đáp (2) Giải độc (5) Giải thưởng (14) Giải trí (26) Giấc ngủ (1) Google-Adsense (1) GPT (1) Gương soi (15) Hài hước (1) Hạnh phúc (17) Hardware (1) Hệ điều hành (4) Hiểu để sống Đạo (5) Ho (4) Hóa học (5) Học làm người (10) Hosting (1) Hotspot (1) Html (1) Huyết áp (2) HYIP (17) I Share (7) IBAN (2) IDM (3) Internet (14) Introduce Yourself (1) Investment (10) Joiner (2) KaraOke (1) Key (17) Key Free (13) Keygen (18) Khoa học (41) Kids (21) Kiếm tiền trên mạng (31) Kiếm tiền trực tuyến (34) Kinh doanh (17) LibertyReserve (1) Licence Key (20) Lịch sử (6) LiteCoin (1) Lừa đảo (14) (6) Make money online (61) Mãng cầu xiêm (1) Mathematics (23) Mắt (2) Mặt trái Xã hội (12) Media (1) Medicine (12) Mẹo vặt (4) Miễn phí (2) MMO (112) Mụn nhọt (1) Music (12) Nature (1) Ngâm rượu (2) Ngân hàng Trực tuyến (1) Ngọc Hương (1) Nhạc phim (1) Nhật ký (116) Nhức đầu (3) Nói lắp (1) Notifications (5) Novels (1) Office (2) Online (2) Ổ đĩa ảo (1) Parent (7) Parenting Tips (16) Payment Proofs (42) PayPal (5) Payza (1) Perfect Money (7) Phần mềm (7) Phim ngắn (1) Phong độc (1) Phụ đề (1) Poems (5) PTC (32) PTC News (9) PTD (6) PTP (7) PTR (8) PTS (3) PTU (7) Puzzle with Prizes (10) Quà tặng cuộc sống (128) Quảng cáo (2) Remote (1) Rip (1) Russian (1) Scam (7) Science (32) Search site (2) Security (8) Share (55) Share link (5) Short links (2) Sinh vật (5) Software (80) Splitter (2) Stammering (1) Subtitle (2) Suy nhược Thần kinh (2) Sự thật (29) SWIFT (2) Tai biến (1) Tài chính (2) Tâm linh (10) Tập đi (1) Té ngã (3) Tetris (1) Thảo dược (5) Thần đồng (1) The Best CashBar (6) Thiên nhiên (7) Thiếu máu (1) Thiếu nhi Nga (1) Thiếu sắt (1) Thông báo (5) Thơ (9) Thủ thuật (40) Thuyết Tiến hóa (5) Thư pháp (2) Thực phẩm (4) Tiếng Anh (1) Tiết niệu (1) Tiểu đường (1) Tiểu thuyết (1) Tin tức Thế giới (1) Tips & Tricks (38) Toán (23) Toddler (1) Tool Auto Click (1) Tổ tiên loài người (4) Tốc ký (2) Trading (5) Traffic (4) Trẻ em (28) Truyện ngắn (2) Tuổi mới lớn (11) Tự điển (1) Tử vi (2) TV Online (1) Ung thư (11) UniKey (1) Văn (4) Văn hóa (9) Video Clip (18) VietKey (1) Vietnam News (52) Viêm họng (1) Viêm xoang (1) VirtaPay (6) Virus (1) Vui cười (1) Vui vui (3) Wallpaper (1) Webshots Desktop (1) WiFi (4) Windows 7 (16) Windows Vista (13) Windows XP (18) Wine (1) World News (44) Y học (20) Zip / Post code (1)

♥ Introduce Myself:

IP
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ĐIỆN TỬ, VI TÍNH LÊ DUY
Số: 2/4B - Trần Bình Trọng - P. Nguyễn An Ninh - Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064.2470267 - Cell phone: 098.7723967 - 096.8977967
Email: ledinhduy67@yahoo.com.vn & ledinhduy67@gmail.com

Chuyên: Sửa chữa phần cứng, Cài đặt phần mềm máy Vi tính, Laptop.

Nhận:

- Crack bản quyền WINDOWS XP Sp2 vĩnh viễn (Crack trực tuyến qua Internet bằng TeamViewer 4.1 Portable). Được Microsoft chính thức cấp KEY mới, có thể Update lên WINDOWS XP Sp3 và các phiên bản cao hơn...
- Chế tác CD, VCD, DVD theo yêu cầu của khách hàng.
(Kể cả gởi đi các tỉnh xa)

Đăng ký Crack & Update Windows XP Sp2 trực tuyến qua Internet:
Giá trọn gói: 11.99 USD

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *